ועדה של הכנסת ה-15

ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים