ועדה של הכנסת ה-15

ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

קוד המקור של הנתונים