ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת להצעת חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון - גימלה למורים ולגננות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים