ועדה של הכנסת ה-15

ועדה לענייני תאגידים ממשלתיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים