ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לענייני צבא ומערת הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים