ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לנושא חוק מס רכוש וקרן פיצויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים