ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

קוד המקור של הנתונים