ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לעניין מצבם של שירותי הכבאות בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים