ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת בנושא חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים