ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק פקודת מס הכנסה - ניכוי הוצאות לטיפול בילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים