ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת בנושא מצב עובדי התע"ש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים