ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים