ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לעניין ההצעות לסדר היום בענין הנכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים