ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת בנושא הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים