ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לעניין מקבצי דיור לעולים חדשים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים