ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה להשבת הרכוש היהודי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים