ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת להעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים