ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת בנושא אבטחת מוסדות חינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים