ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת בנושא קשיים בהפעלת המפת"נים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים