ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת למעקב ביצוע חוק חינוך חינם מגיל 3-4

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים