ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לנושא הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 18)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים