ועדה של הכנסת ה-15

ועדה מיוחדת לטיפול בבעיות תלמידים לקויי שמיעה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים