ועדה של הכנסת ה-15

ועדה מיוחדת לענייני חקיקה בתחום התקשורת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים