ועדה של הכנסת ה-15

ועדה מיוחדת בנושא מצב לימודי המתמטיקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים