ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת בנושא חוק צער בעלי חיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים