ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת להצעת חוק שירות המדינה (גמלאות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים