ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון

קוד המקור של הנתונים