ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה למעקב אחר שילוב האוכלוסיה הערבית בשירות המדינה, בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, במערכת בתי המשפט, ברשויות המקומיות ובקרב עובדי הכנסת

קוד המקור של הנתונים