ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קוד המקור של הנתונים