ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לעניין תקנות כרטיסי חיוב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים