ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה להצעת חוק ההוצאה לפועל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים