ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת להצעת חוק יסוד, נשיא המדינה והצעת חוק יסוד: ראש הממשלה

קוד המקור של הנתונים