ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת להצעת חוק ביטוח רכב מנועי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים