ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת להצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

קוד המקור של הנתונים