ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק הרשות לכבאות אש ארצית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים