ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק השתלת איברים

קוד המקור של הנתונים