ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה ולוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים