ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים