ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לוועדה לקידום מעמד הילד וועדת הפנים ואיכות הסביבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים