ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לדיון בלקחי אסון גשר המכביה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים