ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לעניין ערוץ 33

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים