ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לדיון בהצעות לקיצוץ בתקציב הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים