ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת להצ"ח ההסדרים במשק המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים