ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת לעניין חוק הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

קוד המקור של הנתונים