ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת לעניין ביקור ח"כים בבתי סוהר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים