ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לקידום נשים בעבודה ובכלכלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים