ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לקידום מעמד האישה במגזר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים