ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לבריאות האישה לחינוך ולספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים