ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המשותפת לבחינת התקציבים הנוגעים לנשים בתקציב 2000

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים