ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת בנושא מימון העליה מארגנטינה, דרום אפריקה וצרפת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים