ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לישובים הלא מוכרים בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים